Sofinanciranje

Strunjan

Strunjan je obalno naselje, ki se nahaja med Piranom in Izolo v Občini Piran. Nastalo je v dolini rečice Roja, vzdolž solin in na okoliških hribih. Ugodne naravne danosti Strunjanskega polotoka, predvsem morska klima in zavetrna lega, so človeku omogočile ustalitev in razvoj tradicionalnih gospodarskih dejavnosti v sožitju z naravo. Najstarejši dokazi o poselitvi Strunjanskega polotoka segajo v antično obdobje in so bili najdeni na območju sv. Basa in Rta Ronek: rimska villa rustica (posestvo s kmečko hišo in pripadajočimi gospodarskimi poslopji), pomoli nekdanjega pristanišča, ki so po dvigu vodne gladine skozi stoletja zdaj potopljeni. V arhivskih virih se prostor začne omenjati v 11. stoletju, ko ga oglejski patriarh Popon prepusti oglejskemu samostanu Svete Marije. Leta 1284 se med vire prvič zapiše tudi krajevno ime Strunjan  (v italijanskem poimenovanju Strugnano).

Izbrana vrednost  0,00